మాంసం ఎక్కువగా తింటే కిడ్నీలు పెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువంట….

By | June 8, 2019

తాజాగా ” అమెరికన్ సోసైటీ ఆఫ్ నెప్రాలజీ ” లోని ఒక పరిశోధన బృందం మాంసం ఎక్కువగా తింటే కలిగే అనర్దాలపై ఒక పరిశోధన చేసారు. ఈ పరిశోధనను సింగపూర్ లో సూమారు 70000 మంది పై నిర్వహించారట. అయితే ఈ పరిశోధనలో తేలిందేమింటంటే మాంసం ఎక్కువగా తినే వారిలో కిడ్నీల పనితీరు చాలా దారుణంగా వుందట.

Image result for మాంసం ఎక్కువగా తింటే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువట….

ఇలా కిడ్నీల పనితీరు బాగాలేనివారికి మాంసానికి బదులు గుడ్లు, చేపలు ఆకుకూరలు తింటే చాలా మంచిదని వీళ్ళు వీరి పరిశోధన ద్వారా తేల్చారు. సో మీ బంధువులెవరైనా కిడ్నిల సమస్యతో బాధాపడితే వారిని ఈ విషయాన్ని తెలియజేయండి.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *