ఈ రోజు కార్తీక మాసంలో త్రయోదశి ఈ మంత్రం వింటే శనిదేవుని దయతో అపర కుబేరులు అవుతారు

Category:

Devotional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*